TERÀPIA FAMILIAR

 

 

En el cicle de les relacions personals habitualment es travessen moments de canvi que poden generar malestar, i que brinden l'oportunitat de millorar aquells aspectes personals i relacionals que estan interferint, per així viure una relació més satisfactòria per a tothom.

En el cas de la família, els vincles són tan intensos que quan es dóna un problema en un dels membres aquest tendeix a afectar a la resta dels integrants de la unitat familiar, amb la qual cosa tots acaben participant d'alguna manera del problema i, alhora, són part indispensable de la solució.

D'aquesta manera, la Teràpia Familiar entén que tots els sistemes dels quals participa tota persona influeixen directament en les seves pròpies vivències. És a dir, el focus no està en l'individu com un ésser aïllat sinó que es tenen en compte els diversos sistemes als quals està connectat, prestant especial atenció a les interaccions que es donen entre els diversos membres de la família i com s'influeixen mútuament . Amb això, la teràpia familiar permet ampliar la mirada, treballar amb tots els membres i d'aquesta manera augmentar els recursos per restaurar entre tots un clima saludable. Quan tots s'esforcen i es mobilitzen pel canvi, s'exerceix una poderosa influència mútua que promou i manté la millora de forma sòlida.

 

Psicologa Barcelona Sílvia Pérez - Terapia Familiar
Psicologa Barcelona Sílvia Pérez - Terapia Familiar

Algunes problemàtiques que s'aborden:
 

  • Problemes de salut d'un dels membre i ajustament familiar.

  • Conductes de desobediència i rebel·lia dels fills.

  • Acolliment familiar, adopció, monoparentalitat.

  • Canvis en el cicle vital familiar i les etapes de transició (naixement fills, situació d'atur d'un cònjuge, emancipació dels fills, jubilació, ...).

  • Promoció d'habilitats parentals i millora del funcionament familiar

  • Experiències traumàtiques viscudes a la família (pèrdua d'algun membre, accidents, dols no resolts, etc.)

  • Conflictes socials, laborals, polítics i religiosos que alteren a convivencia familiar

ARTICLES RELACIONATS

Psicologia_Barcelona_Silvia_Perez_edited