top of page
TERÀPIA DE PARELLA
 

"Estimar no és mirar-se l'un a l'altre; és mirar junts en la mateixa direcció" (Antoine de Saint Exupéry)

 

Els éssers humans mantenim al llarg del nostre cicle vital gran diversitat de vincles i el de la parella és un dels més importants. El tipus de relació que s'estableix en parella és enormement complexa, implica conciliar un 'jo' amb un 'tu' i construir un 'nosaltres' saludable. Algunes vegades aquest procés es veu alterat per condicionants externs que afecten el funcionament dins de la parella com el naixement de fills, pares que posen malalts, jubilació ... Altres vegades els problemes es deriven de la influència que tenen aspectes individuals en la dinàmica de la parella com pot ser el desenvolupament d'una malaltia física o psíquica d'un dels cònjuges, la pèrdua de treball, la mort d'un familiar significatiu ... el que posa a la parella davant el repte de treballar per a un millor ajust a fi de garantir el manteniment una dinàmica funcional i saludable per a tots dos i la família.

Des de la teràpia de parella s'aborden aquells aspectes que han portat a una situació de crisi, per restituir una dinàmica funcional i saludable entre els membres de la parella. La posició del terapeuta és neutral perquè cada membre de la parella pugui exposar la seva visió de la situació, escoltar la de l'altre, i dissenyar una línia de treball que conciliï les necessitats de tots dos per al bé comú.

 

Psicologa Barcelona Sílvia Pérez - Terapia Pareja

   Algunes de les problemàtiques que s'aborden:

  • Problemes matrimonials inclosa la separació i el divorci (acompanyament en el procés de separació, suport per a portar-lo de la forma menys agreujant per les parts i per als fills, etc.)

  • Dificultats de relació amb les respectives famílies d'orígen (nombroses reunions familiars, intromissió per part dels pares / sogres, sobrecàrrega de problemes de tercers, etc.)

  • Problemes sexuals (ejaculació precoç, anaorgasmia, impotència, vaginisme, pèrdua de desig, disparitat en la freqüència i ritme, jocs sexuals no compartits, percepció de deteriorament en la qualitat de la relació sexual, necessitats no cobertes, etc.)

  • Càrrega laboral (excés de treball que deteriora la qualitat i quantitat de temps compartit en parella, augment de responsailidad i estrès que repercuteix a la llar, viatges a l'estrangers que obliga a mantenir la relació en la distància, etc.)

  • Infidelitat (sospites recurrents, pensaments sense execució, episodi d'infidelitat puntual, manteniment d'una doble vida, confessió de la parella d'un affair, etc.)

  • Problemes de confiança (conductes de gelosia, necessitat de control, dependència emocional, etc.)

  • Problemes de comunicació (manca de diàleg, incomprensió, discussions, no atenció a les necessitats mútues, manca d'acord,)

  • Dificultats en la tasca de ser pares (desacords en l'estil educatiu, manca d'autoritat, sobrecàrrega d'un dels cònjuges, manca de consens entre els pares, etc.)

  • Conductes violentes (insults, conductes de menyspreu, vexacions, amenaces, agressivitat, cops, etc.)

  • Condicionants externs (consum d'alcohol / droga, adequació a les reunions familiars, influència de l'estatus social, incompatibilitat amb el cercle d'amistats etc.)

ARTICLES RELACIONATS

Psicologia_Barcelona_Silvia_Perez_edited
bottom of page